Aby vaše ratolesti nezlobily je nutné je zabavit, ale samozřejmě tak, že se jim nemůže nic stát, ani při větším…