Copywriting je textařská činnost na podporu podnikání. Pomocí článků, reklamních textů, popisků sortimentu, originálních sloganů, textů do katalogů, magazínů a časopisů může podnikatel prosadit své zboží na trhu, seznámit veřejnost se svou značkou, předběhnout konkurenční společnosti. K tomu však jsou zapotřebí kvalitní copywriteři, tedy autoři obsahových či podpůrných textů a PR článků. Ti musí umět nejen dobře psát, ale také se vcítit jak do kůže daného podnikatele, tak do role cílového zákazníka – jen tak lze dosáhnout efektivní propagace. A aby tato textařská činnost měla skutečně požadovaný efekt, musí být v copywritingu dodržována určitá https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/pracovni-pomer-na-dobu-urcitou/ obecná pravidla a pak konkrétní pravidla, nastavená zadavatelem.E-mailový marketing
Pro copywriting, a tedy i pro copywritera, platí zejména:

  • vysoká stylistická úroveň a výborná znalost gramatiky
  • unikátní obsah – zadavatelé i zprostředkovatelé copywritingu si obvykle pomocí vhodných programů a aplikací kontrolují odevzdané články a texty, zda nejsou odněkud opsány
  • seriózní a nezkreslená fakta – to znamená využívat jen důvěryhodné zdroje
  • pozitivní až optimistické vyznění textů

Kde všude může tedy podnikatel copywriting využít? Copywriter pro něj může vymýšlet poutavé propagační e-maily, které se rozesílají potencionálním klientům. Své ovoce může přinést také tištěná reklama – slogany, či jiné krátké texty na poutače a billboardy. Své webové stránky může podnikatel doplnit blogy, které díky vhodným článkům podpoří širší povědomost o jeho produktech nebo službách. Copywriteři pomáhají též s tiskovými zprávami, mohou připravit scénáře pro reklamní šoty v TV, či teleshopping, psát texty do manuálů i katalogů, anebo připravovat obsah pro sociální sítě.Digitální marketing
Potřebujete-li s copywritingempomoci, obraťte se na nás, naši copywriteři mají odborné znalosti i spoustu zkušeností a jejich výsledná práce bude pro vaši společnost přínosem.