Zabavit děti školou povinné na výletě v rámci výuky je nesnadný úkol. Učitelský sbor musí sáhnout do pokladnice atraktivních míst, která se nachází v přiměřené vzdálenosti, a přitom nabídnout dětem něco poutavého, zajímavého, co jim přinese nejen zábavu, ale i poučení a znalosti.

letenský park

Petřín

Petřín, to je především bájný vrch, dominanta nad Prahou, která spolu s Pražským hradem, Malou Stranou a Hradčany tvoří nejkrásnější část našeho hlavního města. Jeden z nejzajímavějších námětů na akce pro děti v Praze, které lze doplnit dalším doprovodným programem. Kromě Petřínské rozhledny lze zavítat do zrcadlového bludiště, poobědvat v zahradní restauraci a kochat se nádherným výhledem na historickou část srdce Evropy.

Národní muzeum

Budova Národního muzea v sobě ukrývá velmi cenné přírodovědné sbírky nashromážděné v průběhu desítek let mnoha nadšenými vědci a sběrateli. Dýchne tu na vás velmi zvláštní klima a můžete obdivovat překrásné tvary a barvy motýlích křídel, zvláštních mořských ryb, velkých i těch nejmenších savců a úchvatných krystalů mineralogických sbírek.

děti

Zábavný park

O zábavných parcích se říká, že se v nich děti vyřádí, že jsou zaměřené především na pohybové dovednosti a sportování pod širým nebem.
Zábava však nemusí být pouze formou pohybově aktivní, ideální je, jestliže ji můžete kombinovat s tvůrčím anebo přímo s pasivním programem. Školáci se nemusí zkrátka pouze bavit v lanových parcích, na horolezeckých stěnách, na atletickém tartanu nebo v bazénu.
Jistě si zamilují i velké puzzle nebo třeba kuličkovou dráhu, vodní atrakce, hlavolamy, stavebnicové systémy, kvízy a hádanky. Podstatné je, že se zabaví celá skupina a nemusí jít ani o soutěživého ducha, kdo z dětí je zdatnější, rychlejší a bystřejší. Týmová spolupráce může být zkrátka založena pouze na základním faktu, že každý přiloží ruku k dílu.